Mgr. Martina Kobližková, Ph.D.

Doctoral thesis

Distribution and fate of persistent organic pollutants in aquatic and terrestrial ecosystems

Distribution and fate of persistent organic pollutants in aquatic and terrestrial ecosystems
Anotácia:
Práce je rozdělena na tři části pokrývající různé oblasti studia osudu perzistentních organických polutantů. První část se věnuje těkání polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů z půdního povrchu a stanovaní jejich vytěkávacích toků. Schopnost kvantifikovat výměnu látek mezi půdou a atmosférou může být velmi důležitá pro porozumění roli půdy v osudu perzistentních organických polutantů …viac
Abstract:
The thesis is divided into three parts with the general topic of the environmental fate of persistent organic pollutants. The first part is addressing the processes of volatilization of polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides from soils, and estimating their volatilization fluxes. The ability to quantify the soil-air exchange flux can be very important for understanding the role of …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 4. 2009
  • Vedúci: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
  • Oponent: Dr. Terry F. Bidleman, Dr. Thomas Bucheli, doc. Ing. Jan Tříska, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta