Luboš KOŠNER

Bakalářská práce

Analýza působnosti a spolupráce složek integrovaného záchranného systému ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Český Krumlov

Analysis of the scope and cooperation of the components of the integrated rescue system in the administrative district of the municipality with extended competence Český Krumlov.
Anotace:
Téma bakalářské práce "Analýza působnosti a spolupráce složek integrovaného záchranného systému ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Český Krumlov" bylo zvoleno s ohledem na dlouhodobý profesní zájem autora práce; zároveň se autor snažil vybrat takové téma a zpracování, které by mohlo současné podobě integrovaného záchranného systému v dané lokalitě být určitým přínosem. Práce se v první …více
Abstract:
The theme of this bachelor thesis "The Analysis of activity and cooperation of integrated rescue system in administrative district of the municipality with extended scope in Český Krumlov" was chosen due to the author's long-term professional interest. The author chose the theme and elaboration which could be beneficial to the current form of integrated rescue system in a specific location. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Lenka Brehovská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOŠNER, Luboš. Analýza působnosti a spolupráce složek integrovaného záchranného systému ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Český Krumlov. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ngsdsv ngsdsv/2
3. 5. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3. 5. 2019
Bulanova, L.
4. 5. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.