Ing. Filip LOŽEK

Doctoral thesis

Srdeční a pohybová aktivita raků jako nástroj ke studiu vlivu farmaceuticky aktivních látek

Crayfish cardiac and locomotor activity as a tool for study of pharmaceutically active compounds effect
Abstract:
Aquatic ecosystems face to anthropogenic pollution worldwide. One of the currently investigated pollutants entering the aquatic environment due to the insufficient efficiency of wastewater treatment plants are pharmaceutically active compounds (PhACs), such as psychoactive pharmaceuticals or illegal drugs. Although the target organism is human, PhACs target evolutionarily old receptors, so their presence …viac
Abstract:
Vodní ekosystémy čelí celosvětově antropogennímu znečištění. Jedním z aktuálně zkoumaných polutantů vnikajících do vodního prostředí díky nedostatečné efektivitě čističek odpadních vod jsou farmaceuticky aktivní látky (PhACs), jimiž jsou psychofarmaka nebo ilegální drogy. Přestože cílovým organismem je člověk, (PhACs) cílí na evolučně staré receptory, tudíž jejich přítomnost v životním prostředí ovlivňuje …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LOŽEK, Filip. Srdeční a pohybová aktivita raků jako nástroj ke studiu vlivu farmaceuticky aktivních látek. Vodňany, 2020. disertační práce (Ph.D.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Fakulta rybářství a ochrany vod

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Fakulta rybářství a ochrany vod
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses ngtj5a ngtj5a/2
8. 9. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
8. 9. 2020
Bulanova, L.
9. 9. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.