Dana Andrejsová

Bakalářská práce

Informovanost studentů SZŠ o domácí hospicové péči

Awareness of students of secondary medical schools about home hospice care
Anotace:
Téma bakalářské práce je Informovanost studentů středních zdravotnických škol o domácí hospicové péči. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část práce popisuje současný stav péče o umírající v ČR, vysvětluje pojmy obecná a specializovaná paliativní péče. Hlavní část teorie se zabývá principy a průběhem domácí hospicové péče o pacienty v terminálním stadiu nevyléčitelné nemoci …více
Abstract:
The thesis topic is the awareness of secondary medical school students about the home hospice care. The thesis is divided into theoretical and research part. The theoretical part describes the current standards of the care for dying people in the Czech Republic, explains the concepts of general and specialist palliative care. The main subjects of the theoretical part are the principles and the process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Kristýna Šoukalová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Andrejsová, Dana. Informovanost studentů SZŠ o domácí hospicové péči. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií