Mgr. Lenka Houšková

Bakalářská práce

Trois événements de l'histoire francaise vus par Václav Šašek de Bířkov et Gabriel Tetzel de Gräfenberg

Three events of the French history narrated by Václav Šašek z Bířkova and Gabriel Tetzel aus Gräfenberg
Abstract:
The thesis deals with the analysis of three events of the French history that are narrated by Václav Šašek z Bířkova and Gabriel Tetzel aus Gräfenberg in their books of travels of Lev z Rožmitálu in 1465-1467. The aim of this thesis is to compare the narrated events with the historical reality, to specify the measure of their modifications and to explain the factors which have influenced the deformation …více
Abstract:
Práce se zabývá analýzou tří událostí francouzské historie, které zaznamenali cestovatelé Václav Šašek z Bířkova a Gabriel Tetzel z Gräfenbergu ve svých denících o putování Lva z Rožmitálu 1465 - 1467. Cílem práce je porovnat vyprávěné události s historiky uznávanou realitou, stanovit míru jejich úprav a vysvětlit faktory, které působily na úpravu historického dění.
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Francouzský jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.