Theses 

Analýza propojení firem využitím PageRanku – Václav SUDA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Václav SUDA

Bakalářská práce

Analýza propojení firem využitím PageRanku

An Analysis of Companies Interlinking Using PageRank

Anotace: Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na analýzu propojení firem využitím algoritmu PageRank. Naleznete zde popis algoritmu PageRank a metod mír centrality. Dále je zde uveden návrh webového robota, který byl použit pro získání dat z webu, a návrh databáze, do které byla data pomocí tohoto robota uložena. Při získávání dat z webu bylo webovým robotem uloženo do databáze více než 700 000 záznamů. Práce obsahuje návrh několika typů grafů, které lze ze získaných dat vytvořit a dále vyhodnocovat. Grafy jsou tvořeny firmami a osobami do firem zainteresovanými. Využitím algoritmu PageRank a metod mír centrality jsou získaná data vyhodnocována a v závěru práce probíhá diskuze získaných výsledků.

Abstract: The presented bachelor thesis is focused on the analysis of companies interlinking using algorithm PageRank. In this thesis there is a description of algorithm PageRank and the description of centrality measures methods. Afterwards, the thesis presents a plan of web crawler which was used for obtaining data from the web and the concept of the database in which, using this crawler, was data saved. During the process of obtaining data from web, there were more than 700,000 recordings saved by crawler. The thesis contains the layout of several graphs which can be created by using obtained data and consequently evaluated. Graphs are created by companies and persons concerned in these companies. Obtained data are evaluated by using the algorithm PageRank and centrality measures methods, and at the end of the thesis there is a discussion of obtained results.

Klíčová slova: PageRank, míry centrality, graf, vrchol, hrana, firma, osoba

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Nykl

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=59330 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

SUDA, Václav. Analýza propojení firem využitím PageRanku. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 23:01, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz