Mgr. Lenka Pokorná

Diplomová práce

Právo stavebníka zřídit stavbu na cizím pozemku

Builder's Right to Erect a Construction on Other Person's Property
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu právních institutů umožňujících stavebníkovi zřídit oprávněnou stavbu na cizím pozemku. Po právním vymezení základních pojmů je v práci pojednáno o obecných otázkách spojených se znovuzavedením superficiální zásady. Základem práce je zkoumání využitelnosti jednotlivých právních institutů a jejich následná komparace z různých hledisek, za účelem seznámení stavebníka …více
Abstract:
The main aim of this diploma thesis is to analyse various legal institutes that enable a builder to erect a construction on another person‘s property. After defining the fundamental legal concepts, this thesis deals with general issues of the Superficial Principle, which was reintroduced by the New Civil Code. This diploma thesis explores the applicability of particular legal institutes and compares …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2015
  • Vedoucí: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
  • Oponent: JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta