Bc. Michal Švagerka

Bachelor's thesis

Operační program Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika a možnosti přeshraniční spolupráce

Operational Program Territorial Cooperation Slovak Republic-Czech Republic and possibilities for cross border development
Abstract:
Práce se zaměřuje na Operační program Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013. Zkoumá, zda schválené dokumenty vycházejí ze skutečných a relevantních potřeb regionu, a zda existuje vztah s dalšími operačními programy. Základním hlediskem je kvalita dokumentů, tedy zda vycházejí z příslušné evropské a tuzemské legislativy a jaké metody byly použity při jejich zpracování. Strategické dokumenty OP …more
Abstract:
The work focuses at the Operational Programme of Cross-Border Cooperation between The Czech Republic and Slovakia (OPCBC CZ-SK) in the period of 2007-2013. It analyses the approved documents in terms of their relevance to the real needs of the region and it deals with its relationships with other operational programmes. The basic parameter is the quality of documents, i.e. how much they stem from the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Bc. David Póč
  • Reader: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta