Bc. Josef Fabián

Diplomová práce

Alternativní postupy přípravy vzorků životního prostředí k ICP OES analýze

Alternative techniques of environmental samples preparation for ICP OES analysis
Anotace:
Byla zpracována lierární rešerše zaměřená na netradiční postupy přípravy vzorků životního prostředí. Pro vybrané vzorky životního prostředí, a to hadcové půdy, řasy, olejnatá semena a játra, byly vyvíjeny alternativní metody analýzy v podobě vnášení suspenzí do optického emisního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem.
Abstract:
A literary background research was focused on unconventional techniques for preparation of environmental samples. For chosen environmental samples, i.e. serpentine soil, algae, oily seeds and liver, alternative analytical methods based on introduction of slurries to the inductively coupled optical emission spectrometer were proposed.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Fabián, Josef. Alternativní postupy přípravy vzorků životního prostředí k ICP OES analýze. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická