Bc. Kristýna Maryšková

Bachelor's thesis

Ústav vědeckého ateismu ČSAV v letech 1972 - 1983

Institute for the Scientific Atheism of Czechoslovak Academy of Science in 1972 - 1983
Abstract:
Ve své práci se věnuji pracovišti Československé akademie věd, Ústavu vědeckého ateismu, který existoval v letech 1972-1983. Zaměřuji se na vznik ústavu, jeho strukturu a funkci, roli v politice KSČ a sítí kontaktů s dalšími institucemi komunistického režimu. Pracuji zejména s archiváliemi dostupnými v Archivu Akademie věd ČR, které jsou uspořádané ve fondu Ústav vědeckého ateismu-Ústav etiky a religionistiky …more
Abstract:
In my thesis I concentrate on workplace of Czechoslovak Academy of Science, Institute for the Science Atheism which existed since 1972 to 1983. I focus on formation of the institution, its structure, function and role in communist politics. Furthermore, I observe contact network among other institutions of communist regime. I mainly work with archival materials available in archive of Academy of Science …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2019
  • Supervisor: doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jakub Cigán, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Humanities / Study of Religions