Bc. Tereza HNÁTKOVÁ

Diplomová práce

The main difficulties in applying CLIL method on teaching in upper elementary school in the Czech Republic

The main difficulties in applying CLIL method on teaching in upper elementary school in the Czech Republic
Abstract:
This work deals with the main obstacles in applying and using Content and Language Integrated Learning method (CLIL) throughout the practice of teaching and learning in upper elementary school in the Czech Republic. The first part introduces CLIL methodology. The implications of CLIL are pictured from the learner´s as well as teacher´s perspective. Assessment strategies are introduced. In practical …více
Abstract:
Tato diplomová práce rozebírá a popisuje hlavní problémy a překážky v začlenění metody CLILu do hodin výuky Zeměpisu na druhém stupni základní školy v České republice.První část představuje metodiku hodin CLILu v teoretické rovině. Snažím se o vysvětlení užití obou jazyků, mateřského a cizího, během hodin CLILu.Dále představuji návrhy na řešení problematiky hodnocení, které je u této metody náročné …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Danuše Hurtová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HNÁTKOVÁ, Tereza. The main difficulties in applying CLIL method on teaching in upper elementary school in the Czech Republic. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická