Bc. Anna Korčáková

Bakalářská práce

Vybrané druhy kriminalistických stop

Selected Types of Evidence in Criminalistics
Anotace:
Bakalářská práce “Vybrané druhy kriminalistických stop” se zabývá pojmem kriminalistické stopy a její základní klasifikací, pojmem vyhledávání a zajišťování stop, vysvětlením zákonitosti vzniku a zániku stop. Dále u vybraných druhů kriminalistických stop (daktyloskopických, trasologických a balistických) jsou vysvětleny jejich pojmy a krátce shrnuty jejich předměty a významy. Více je pak rozebírána …více
Abstract:
Bachelor thesis “Selected types of evidence in criminalistics” concerns with the term of clues in criminalistics and their basic classification, with searching for and securing of evidence, explanation of the ways clues appear and are destroyed. Furthermore in selected types of evidence in criminalistics (namely dactyloscopy, trasology and in ballistics), the basic terms are explained and their objects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Roman Heinz, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejná správa / Teorie a praxe trestního a správního procesu