Theses 

Motivace dětí staršího školního věku pro návštěvu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – Tereza HORÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tereza HORÁKOVÁ

Bakalářská práce

Motivace dětí staršího školního věku pro návštěvu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Motivation of children of older school age for visit Low-threshold facility for children and youth

Anotace: Bakalářská práce nesoucí název "Motivace dětí staršího školního věku pro návštěvu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež" je zaměřena především na volný čas a trávení volného času dětmi staršího školního věku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá definováním základních pojmů týkajících se volného času, nízkoprahového zařízení pro děti mládež a charakteristikou dětí staršího školního věku. V praktické části, ve které je prováděn kvalitativní výzkum, je hlavním cílem zjistit, jak již říká název, motivaci dětí staršího školního věku pro návštěvu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Další dílčí cíle nám poukazují, jak tyto děti tráví svůj volný čas, jaké jsou reakce okolí a co dětem návštěva přináší z hlediska subjektivního vnímání. Pro analýzu získaných dat pomocí polostrukturovaného rozhovoru je použito otevřené kódování.

Abstract: The bachelor thesis entitled "Motivation of older school age children to visit Low-threshold facility for children and youth" is focused mainly on leisure time and spending of free time by children of the older school age. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part deals with the definition of basic concepts of leisure time, low-threshold facilities for children and the characteristics of older school age children. In the practical part where qualitative research is carried out, the main objective is to find, as the name suggests, the motivation of older school age children to visit the Low-threshold facility for children and youth. Other milestones show us how these children spend their free time, what are the reactions of the neighborhood and what the children bring from the point of view of subjective perception. An open coding is used to analyze the data obtained using a semi-structured interview.

Klíčová slova: Volný čas, motivace, starší školní věk, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NDZM), klient, Rom

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=221053 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

HORÁKOVÁ, Tereza. Motivace dětí staršího školního věku pro návštěvu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež . Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 23:14, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz