Maryna Moloshah

Bakalářská práce

Nezbytnost konkurence v bankovnictví

The necessity for competition in banking
Abstract:
This is a study of competition in the banking sector: the emergence, competitive tools, features and development in the modern world. The state of competition in banking sector in Russia is reviewed and analyzed. Based on the findings of the analysis priorities of the development of banking competition in Russia are defined.
Abstract:
Práce je věnována výzkumu konkurence v bankovní sféře: vzniku, nástrojům konkurenčního boje, zvláštnostem a rozvoji v současných podmínkách. Je posouzen a zanalyzován stav bankovní konkurence v Rusku. Na základě výsledků analýzy byly zjištěny priority rozvoje bankovní konkurence v Rusku.
 
 
Jazyk práce: ruština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 10. 2012
  • Vedoucí: prof. Mykola Zhuk, DrSc.
  • Oponent: doc. Kateryna Andrushchenko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS