Mgr. et Mgr. Iveta Bognerová

Bakalářská práce

Závislostní chování osob s mentálním postižením v období dospívání

Addictive behavior of persons with mental disabilities in adolescence
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o problematice návykových látek u dětí s lehkým mentálním postižením vzdělávajících se v základní škole praktické. Práce předpokládá skutečnost, že velký vliv u těchto dětí v době dospívání má především rodina. Teoretická část seznamuje s problematikou návykových látek a faktory, které vedou k závislostnímu chování. Praktická část zpracovává případové studie a rozhovory s …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of addictive substances with children suffering from light mental disabilities who attend a practical primary school. The work assumes that a large influence in these children during adolescence is primarily a family The theoretical part introduces the problems of substance abuse and the factors that lead to addictive behavior. The practical part analyses case …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta