Theses 

Závislostní chování osob s mentálním postižením v období dospívání – Mgr. et Mgr. Iveta Bognerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. et Mgr. Iveta Bognerová

Bakalářská práce

Závislostní chování osob s mentálním postižením v období dospívání

Addictive behavior of persons with mental disabilities in adolescence

Anotace: Bakalářská práce pojednává o problematice návykových látek u dětí s lehkým mentálním postižením vzdělávajících se v základní škole praktické. Práce předpokládá skutečnost, že velký vliv u těchto dětí v době dospívání má především rodina. Teoretická část seznamuje s problematikou návykových látek a faktory, které vedou k závislostnímu chování. Praktická část zpracovává případové studie a rozhovory s informanty vzdělávajícími se v základní škole praktické.

Abstract: This bachelor thesis deals with the issue of addictive substances with children suffering from light mental disabilities who attend a practical primary school. The work assumes that a large influence in these children during adolescence is primarily a family The theoretical part introduces the problems of substance abuse and the factors that lead to addictive behavior. The practical part analyses case studies and interviews with students at the practical primary school.

Klíčová slova: Klíčová slova, droga, závislostní chování, mentální postižení, základní škola praktická, rodina, výchovný styl Key words, drug, addictive behaviour, menatal disability, practical primary school, family, parenting style

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 11:14, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz