Lucie HARTMANNOVÁ

Bakalářská práce

Role médií ve formování sebepojetí mladých žen

The role of media in self-concept formation of young women
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tělesným sebepojetím mladých žen a také vztahem mezi mediálním zobrazováním ženského těla v podobě štíhlého ideálu krásy a rolí tohoto zobrazení na vnímání vlastního těla žen v kontextu sebepojetí. V teoretické části jsou charakterizovány pojmy sebepojetí, tělesné sebepojetí, postoj žen k vlastnímu tělu a ideál tělesné krásy. Věnují se také zobrazování ženského těla v médiích …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the media image of the female body in the form of ideal slim beauty. It also explores the role this image has on the body perception considering physical self of young women and global self-concept. The theoretical part explains the self-concepts, physical self-concept, women's attitude to their own bodies and the ideal of physical beauty. The attention is also focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HARTMANNOVÁ, Lucie. Role médií ve formování sebepojetí mladých žen. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta