Monika OTTOVÁ

Bakalářská práce

Koncepce sociálního bydlení ve Statutárním městě Karviná

The concept of social housing in Statutory City of Karviná
Anotace:
Cílem mé teoreticko ? aplikační práce je popsat sociální bydlení ve Statutárním městě Karviná u osob s nedostatečnou kompetencí udržení dlouhodobého nájemního bydlení. V teoretické části jsem se zaměřila na bydlení, bytovou politiku a sociální bydlení. V části aplikační je popsaná stávající situace sociálního bydlení v Karviné, zejména u osob s nedostatečnou kompetencí udržení dlouhodobého nájemního …více
Abstract:
The goal of my theoretical - application thesis is to describe a social housing in the statutory city of Karviná in persons with insufficient competence of long-term rental housing sustainability. In the theoretical part I focused on housing, housing policy and social housing. In the application part there is described the current social housing situation in Karviná, especially for people with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2014
Zveřejnit od: 14. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Anna Krausová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OTTOVÁ, Monika. Koncepce sociálního bydlení ve Statutárním městě Karviná. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce