Bc. Lidmila Grohová

Bachelor's thesis

Specifické poruchy učení

Specific Learning Disorders
Anotácia:
Tématem bakalářské práce jsou specifické poruchy učení. Autorka bakalářské práce se zabývá především na reedukaci specifických poruch učení. Teoretická část vymezuje konkrétní specifické poruchy učení, jejich příčiny a možnosti reedukace těchto poruch. Praktická část práce je zaměřena na výsledky průzkumu. Cílem bakalářské práce bylo potvrzení nebo vyvrácení hypotéz pomocí dotazníkového šetření a studia …viac
Abstract:
The practical part is focused on the results of the research. The goal of the bachelor thesis was to prove or disprove hypotheses by means of the questionnaire and the study of record documentation of the chosen basic school. The author of the bachelor thesis supposes the use of the reeducation methods in education of the children with the specific learning disorder and at least 5% of these children …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2013
Zverejniť od: 24. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2014
  • Vedúci: Mgr. Pavlína Roudná

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Grohová, Lidmila. Specifické poruchy učení. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technical University of Liberec

Faculty of Sciences, Humanities and Education

Bachelor programme / odbor:
Special Education / Special Education for Educators