Bc. Tereza Šimková

Diplomová práce

Poptávka po pojištění z pohledu behaviorální ekonomie

Demand for insurance from the perspective of behavioral economics
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je identifikace situací, při kterých se reálné chování spotřebitelů na pojistném trhu odchyluje od předpovědí klasického modelu poptávky po pojištění, vysvětlení těchto situací pomocí poznatků z behaviorální ekonomie a formulace doporučení k pozměnění tohoto chování. Pomocí online experimentu zkoumám vliv uvedení výše spoluúčasti kromě absolutní hodnoty také ve formě …více
Abstract:
The subject of this thesis is to identify situations in which the real behavior of consumers in the insurance market deviates from the predictions of the classical model of insurance demand, to explain these situations from the perspective of behavioral economics and to formulate recommendations to change this behavior. Using an online experiment, I examine the effect of stating deductibles in terms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Rakovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta