Ing. Tomáš Kopečný

Diplomová práce

Srovnání průběhu ekonomické krize v Polsku a na Ukrajině

Comparison of the Economic Crisis in Poland and Ukraine
Anotace:
Diplomová práce „Srovnání průběhu ekonomické krize v Polsku a na Ukrajině“ se zabývá srovnáním účinků finanční a ekonomické krize z let 2008-2010 na výstup a úroveň investiční aktivity ve dvou geograficky i kulturně blízkých a přeci vzdálených ekonomikách. Pozornost je věnována i vývoji předkrizovém období, jež do značné míry určil hloubku hospodářského poklesu i jeho délku. Autor věnuje zvýšenou pozornost …více
Abstract:
Thesis „Comparison of the economic crisis in Poland and Ukraine“compares the impact of financial and economic crisis of 2008-2010 on output and investment activity in two geographically and culturally close, but in many ways so different economies. The pre-crisis development, which was largely determined the depth of economic downturn as well as its length, is emphasized. Author pays significant attention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Rosenberg
  • Oponent: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika