Barbara Čapková

Bakalářská práce

Analýza a komparace vývoje státní sociální podpory v České republice a na Slovensku v letech 2004 - 2017 se zaměřením na domácnosti s dětmi

The analysis and comparison of state social support benefits in the Czech republic and Slovak republic in 2004–2017 with focus on households with children
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou a komparací dávek státní sociální podpory v České republice a Slovenské republice v letech 2004-2017 se zaměřením na domácnosti s dětmi. Státní sociální podpora je základní systém, který se zabývá finanční podporou rodin s dětmi v obou zemích. Jsou zkoumány jednotlivé dávky státní sociální podpory, tedy přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, porodné a pohřebné, …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the analysis and comparison of state social support benefits in the Czech republic and Slovak republic in 2004–2017 with focus on households with children. State social support is elementary system that deals with financial support of families with children in both countries. Individual benefits such as, child benefit, parental allowance, maternity grant and death grant, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2018
  • Vedoucí: Tereza Lukášová
  • Oponent: Martin Zeman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71989