Dagmar Tomková

Bakalářská práce

Význam personalistiky pro management organizace se zaměřením na konkrétní instituci

The importance of human resources management for an organization with focus on a specific institution
Anotace:
Personalistika vystupuje v roli strategického partnera managementu a v souladu s cíli společnosti zajišťuje efektivní řízení lidských zdrojů, jakožto klíčového výrobního faktoru. Úkolem personalistiky v dnešní době je správně uchopit osobní talenty zaměstnanců a jejich správným směrováním a rozvíjením zajistit organizaci vyšší zisk, efektivitu a lepší připravenost na případné změny. Personalisté neřídí …více
Abstract:
Human resources person acts as a strategic partner of management and, in accordance with the company's goals, ensures effective management of human resources as a key production factor. The task of human resources today is to correctly grasp the personal talents of employees and, with their correct direction and development, to ensure the organization higher profit, efficiency and better readiness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 7. 2020
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS