Bc. Jana Urbanová

Diplomová práce

Interakce benzofenantridinových kvarterních alkaloidů s DNA

Interacitions of quaternary benzophenanthridine alkaloids with DNA
Anotace:
Tato práce charakterizuje spektrální, především fluorescenční vlastnosti vybraných kvartérních benzo[c]fenantridinových alkaloidů (sanguinarin, chelirubin, sanguirubin, chelerythrin, chelilutin, makarpin a sanguilutin). Dále studované interakce alkaloidů s DNA sloužily k porovnání afinity jednotlivých alkaloidů k DNA. Dosažené výsledky v této práci mohou sloužit k porovnání využitelnosti kvartérních …více
Abstract:
The thesis deals with spectral, specially fluorescence properties of seven selected quaternary benzo[c]phenantridine alkaloids (sanguinarine, chelerythrine, chelirubine, sanguirubine, chelilutine, sanguilutine and macarpine). Next part of this work is the study of fluorescence properties of all studied alkaloids in the presence of DNA in the comparison with fluorescence properties of free alkaloids …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Analytická chemie