Bc. Jana Urbanová

Master's thesis

Interakce benzofenantridinových kvarterních alkaloidů s DNA

Interacitions of quaternary benzophenanthridine alkaloids with DNA
Abstract:
Tato práce charakterizuje spektrální, především fluorescenční vlastnosti vybraných kvartérních benzo[c]fenantridinových alkaloidů (sanguinarin, chelirubin, sanguirubin, chelerythrin, chelilutin, makarpin a sanguilutin). Dále studované interakce alkaloidů s DNA sloužily k porovnání afinity jednotlivých alkaloidů k DNA. Dosažené výsledky v této práci mohou sloužit k porovnání využitelnosti kvartérních …more
Abstract:
The thesis deals with spectral, specially fluorescence properties of seven selected quaternary benzo[c]phenantridine alkaloids (sanguinarine, chelerythrine, chelirubine, sanguirubine, chelilutine, sanguilutine and macarpine). Next part of this work is the study of fluorescence properties of all studied alkaloids in the presence of DNA in the comparison with fluorescence properties of free alkaloids …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2009
  • Supervisor: doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta