Kamila GROCHALOVÁ

Bakalářská práce

Molekulárně genetická analýza variant v genu LDLR u pacientů s ischemickou chorobou srdeční

Molecular genetic analysis of LDLR gene variants in patients with ischemic heart disease
Anotace:
Gen pro LDL receptor je spjat s familiární hypercholesterolémií (FH), která může ve svém důsledku vést k závažným onemocněním jako je zejména ischemická choroba (ICHS) srdeční a cévní mozkové příhody. V genu pro LDL receptor bylo identifikováno mnoho patogenních mutací, ale také velké množství polymorfismů (SNP), jejichž význam není zatím znám. Cílem této bakalářské práce bylo zaměřit se na námi vybrané …více
Abstract:
The gene for LDL receptor is associated with familiar hypercholesterolemia (FH) that may lead to the development of serious diseases such as ischemic heart disease (IHD) and stroke. Thousands of pathogenic mutations, but also many polymorphisms (SNP), whose sense is not known so far, were identified in the gene for LDL receptor. The aim of this batchelor thesis is to detect the c.1060+7T>C and c.1060 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013
Zveřejnit od: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Kalužová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GROCHALOVÁ, Kamila. Molekulárně genetická analýza variant v genu LDLR u pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant