Bc. Veronika Nižňanská

Diplomová práce

Stres a jeho vliv na zaměstnance hotelu

Stress and it's impact on hotel staff
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Stres a jeho vliv na zaměstnance hotelu“ je rozbor stresorů vyskytujících se v pracovním prostředí a následný průzkum vlivu stresu na zaměstnance vybraného hotelu a způsobů jeho eliminace. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část práce pojednává obecně o stresu, stresorech v pracovním prostředí, dopadu stresu na zaměstnance hotelu a možnostech jeho eliminace. Praktická …více
Abstract:
The subject of the dissertation „ Stress and its impact on the hotel staff “ is an analysis of the stressors occurring in the work environment and a subsequent survey of the impact of stress on the staff selected hotel and ways of its elimination. The thesis is devided into three parts. The theoretical part of thesis deals generally with stress, stressors in the work environment, the impact of stress …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.
  • Oponent: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství