Dušan Strakula

Bachelor's thesis

Závislost na psychoaktivních látkách,závislost na alkoholu a psychické změny jako důsledek abúzu alkoholu

 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 3. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Joža Spurný
  • Reader: Albína Měchurová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Bachelor programme / field:
Mediální a komunikační studia / Sociální a mediální komunikace

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.