Theses 

The Rendition of Humour and Culture-Specific Items in Helena Mares's Translation of Jiri Kulhanek's "The Night Club" – Bc. Martin Rak

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Martin Rak

Bakalářská práce

The Rendition of Humour and Culture-Specific Items in Helena Mares's Translation of Jiri Kulhanek's "The Night Club"

The Rendition of Humour and Culture-Specific Items in Helena Mares's Translation of Jiri Kulhanek's "The Night Club"

Anotace: Cílem této bakalářské práce je analyzovat anglický překlad Nočního Klubu od Heleny Mares. Autorem původně českého dvoudílného románu je Jiří Kulhánek. Analýza je zaměřena především na interpretaci humoru, překlad odkazů na českou a evropskou kulturu a překladu technických termínů. Práce se nejdříve zabývá metodami, které byly využité pro překlad humoru, jako jsou vtipy, dvojsmysly a idiomy. Také rozebírá komické narážky využívající kulturních odkazů a jejich interpretace pro čtenáře z rozdílné kultury, než je kultura originálu. Dále práce analyzuje překlad vlastních jmen. Zde se zaměřuje na překlad jmen postav, jejichž jména mají i funkci charakterizující a poté zkoumá toponyma užitá zejména pro popis prostředí v České republice, kde se příběh z části odehrává, a jejich překlad do angličtiny. Poslední část práce analyzuje překlad terminologie. Nejprve zkoumá převod jednotek z metrického do imperiálního systému. Poté analyzuje překlad použitých technických termínů a slangových výrazů. Závěrem práce vyhodnocuje přesnost překladu a také zda byl humor, a tedy i styl originálního díla, v překladu zachován, či nikoli.

Abstract: The goal of the present thesis is to analyze Helena Mares’s translation of The Night Club duology written by Czech contemporary author Jiří Kulhánek. The focus is on the rendition of humor, on the translation of items containing culture-bound allusions and on the translation of technical terms. Firstly, the thesis analyzes the methods used for translation of humor in form of puns, jokes and idioms. The cultural references creating in comical remarks are also analyzed as well as the interpretation for the culture, which is different than the culture of the original. Then the translation of proper names is analyzed. Here, the focus is on personal names of characters containing allusions and their translations as well as the translation of toponyms of places in the Czech Republic, where the story partly takes place, into English. The last part of the thesis analyzes the translation of terminology, starting with the conversion of units from metric to imperial units. Then the translation of technical terms used in the book and the slang words as well is analyzed. The thesis concludes with evaluation of the translation in terms of accuracy and preservation of humor and, therefore, the style of the original in translation.

Keywords: analýza překladu, humor, kulturní odkazy, terminologie, idiomy, Noční Klub, Jiří Kulhánek, fikce, kreativní překlad translation analysis, culture-specifics, terminology, idioms, The Night Club, fiction, creative translation

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Filip Krajník, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Fišerová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 23:04, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz