Bc. Martin Rak

Bakalářská práce

The Rendition of Humour and Culture-Specific Items in Helena Mares's Translation of Jiri Kulhanek's "The Night Club"

The Rendition of Humour and Culture-Specific Items in Helena Mares's Translation of Jiri Kulhanek's "The Night Club"
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat anglický překlad Nočního Klubu od Heleny Mares. Autorem původně českého dvoudílného románu je Jiří Kulhánek. Analýza je zaměřena především na interpretaci humoru, překlad odkazů na českou a evropskou kulturu a překladu technických termínů. Práce se nejdříve zabývá metodami, které byly využité pro překlad humoru, jako jsou vtipy, dvojsmysly a idiomy. Také rozebírá …více
Abstract:
The goal of the present thesis is to analyze Helena Mares’s translation of The Night Club duology written by Czech contemporary author Jiří Kulhánek. The focus is on the rendition of humor, on the translation of items containing culture-bound allusions and on the translation of technical terms. Firstly, the thesis analyzes the methods used for translation of humor in form of puns, jokes and idioms …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Filip Krajník, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Fišerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta