Quang Hieu CHU

Bakalářská práce

Muzikoterapie a pedagogika

Music therapy and educational sciences
Anotace:
Tato bakalářská práce jednává o muzikoterapii a hudební pedagogice. Popisuje jejich společné znaky a vymezuje rozdíly mezi nimi. Cílem této práce je nalézt propojení muzikoterapie s hudební pedagogikou, které by bylo přípustné z hlediska školního vzdělávacího kurikula. Představuje možné hry a metody s prvky muzikoterapie pro hudební výchovu.
Abstract:
The undergraduate thesis deals with music therapy and music pedagogy. It describes their common features and defines the differences between them. The aim of this work is to find a connection between music therapy and music pedagogy, which would be permissible from the point of view of school educational curriculum. It also presents possible games and methods with elements of music therapy for music …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHU, Quang Hieu. Muzikoterapie a pedagogika. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/