Jana Skokanová

Bachelor's thesis

Návrh strategie rozvoje dřevo-stavebního podniku KONAMARA SET, s. r. o.

Proposal a strategy for the development of a wooden-building company KONAMARA SET, s. r. o.
Abstract:
SKOKANOVÁ, J. Návrh strategie rozvoje dřevo-stavebního podniku KONAMARA  SET, s. r. o. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018.Cílem této bakalářské práce je navržení doporučení a strategií pro dřevo-stavební firmu KONAMARA SET, s. r. o. prostřednictvím podrobné analýzy vnějšího a vnitřního pro-středí. Účelem těchto navržených strategií a doporučení je posílení pozice na trhu – zvý …more
Abstract:
SKOKANOVÁ, J. Proposal a strategy for the development of a wooden-building company KONAMARA SET, s. r. o. Bachelor thesis. Brno: Mendel university in Brno, 2018.The aim of this bachelor thesis is to suggest recommendations and strategies for the wooden-building company KONAMARA SET, s. r. o. through detailed analysis of external and internal environment. The purpose of these strategies and recommendations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta