Mgr. Michaela Hastíková

Bachelor's thesis

Development of learner autonomy in high school EFL lessons

Development of learner autonomy in high school EFL lessons
Abstract:
Bakalářská práce “Rozvoj autonomie žáků středních škol v hodinách angličtiny” se zabývá autonomií a způsoby, jakými ji lze rozvíjet v hodinách angličtiny na současných středních školách. Práce se zaměřuje zejména na následující čtyři aspekty: aplikování principů demokratického vyučování, zahrnutí studijních dovedností do výuky, začlenění jazykového poradenství do výuky a konečně zahrnutí skupinových …more
Abstract:
The bachelor thesis “Development of learner autonomy in high School EFL lessons” deals with the autonomy and the ways how it can be fostered in EFL lessons at current high schools. It focuses mainly on the four aspects which are following: implementation of democratic principles, inclusion of study skills into teaching, integration of advising principles into teaching and finally, implementation of …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Marie Chválová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta