Theses 

Rizikové chování dětí a mladistvých z biologických rodin a z dětských domovů – Mgr. Petra Pustinová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Petra Pustinová

Bachelor's thesis

Rizikové chování dětí a mladistvých z biologických rodin a z dětských domovů

The risk behavior of children and juveniles from biological families and children’s homes

Anotácia: Bakalářská práce se zabývá problematikou rizikového chování dětí a mladistvých z biologických rodin a z dětských domovů. Teoretická část je složena ze tří hlavních kapitol – rizikové chování, faktory ovlivňující rizikové chování a rodina. V empirické části je popsán metodologický postup a výsledky výzkumu. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit míru tolerance dětí a mladistvých z biologických rodin a z dětských domovů vůči vybraným typům rizikového chování. Realizace výzkumu proběhla formou dotazníkového šetření na jedné ZŠ, jedné SŠ a ve čtyřech dětských domovech v kraji Vysočina.

Abstract: The bachelor thesis deals with the matters of risk behavior in children and teenagers from biological families and from children’s homes. The theoretical part contains three main chapters – risk behavior, factors influencing risk behavior and family. The empirical part describes methodological approach and the results of the research. The goal of this research survey was to determine the rate of tolerance of the children and teenagers from biological families and children’s homes towards chosen types of risk behavior. The realization of the research was carried out through a questionnare survey at one primary school, one grammar school and four children’s homes in Vysočina region.

Kľúčové slová: rizikové chování, záškoláctví, šikana, kyberšikana, rodina, dětský domov, risk behavior, family, truancy, bullying, cyberbullying, children’s homes

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedúci: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ingrid Čejková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 16. 7. 2019 16:32, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz