Bc. Vladimíra Němcová

Diplomová práce

Agresivní poruchy chování - analýza příčin a nástin možností intervence ve výkonu trestu odnětí svobody

Agressive Behaviour Disorders - Analysis of Causes and a Schema of intervention Alternatives in Punishment of Imprisonment
Anotace:
Anotace Diplomová práce se věnuje tematice agresivních potuch chování se zaměření na práci s klienty, jejichž trestná činnost je sycena agresivitou ve výkonu trestu odnětí svobody. První část vymezuje pojmy agrese a agresivita, popsala jednotlivé klasifikace a teorie agrese, determinanty agresivních poruch chování, dědičnost, prostředí a výchovu. Ve výzkumné části mé diplomové práce jsem provedla analýzu …více
Abstract:
Annotation This Thesis deals with the theme of aggressive disorders with focus on work with clients whose criminal activity within the term of imprisonment is saturated with aggressivity. In the first part of the Thesis, the terms aggression and aggressivity are defined. It describes the individual classifications and theories of aggression, determinants of aggressive behavior disorders, heritability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.