Bc. Lena Rybárska

Bakalářská práce

Možnosti a perspektívy komunikácie banky so svojiimi klientmi

Possibility and prospects of the communication banks with ours customers
Abstract:
Bachelor work " Possibility and prospects of the communication banks with our customers " brings vew about bank communication with its client in Slovakia and in this pointing to contant development of electronic form of communicaton, advantages of this way to contact with client and concrete examples in condition of Dexia bank of Slovakia a.s.. At the same time, points to increasing development of …více
Abstract:
Bakalárska práca" Možnosti a perspektívy komunikácie banky so svojimi klientmi " prináša pohľad na komunikáciu banky so svojimi klientmi na území Slovenskej republiky, poukazuje na neustály rozvoj elektronickej formy komunikácie, na výhody a nevýhody tohto spôsobu kontaktu banky s klientom aj na konkrétnych prípadoch v podmienkach Dexia Banky Slovensko a.s. Zároveň poukazuje na rastúci rozvoj informačných …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.
  • Oponent: Ing. Eva Poliačiková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management