Bc. Martin Kalina

Diplomová práce

Aktivní politika zaměstnanosti v České republice

The active employment policy in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce s názvem "Aktivní politika zaměstnanosti v České republice" popisuje nástroje této významné sociální politiky na našem území. V teoretické části budou rozebrány pojmy - jako například, trh práce, nezaměstnanost, či právní úprava této problematiky. Práce dále seznámí s institucemi, které působí v této oblasti. Hlavním cílem diplomové práce je provést analýzu nástrojů aktivní politiky …více
Abstract:
The thesis entitled "The Active Employment Policy in The Czech Republic" describes instruments of this important social policy in our territory. In the theoretical part there are analyzed terms such as the employment market, the unemployment, and the description of legal regulations of this issue. This study also introduces the establishment dealing with the policy. The main aim for this thesis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 11. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Miloslav Šiler
  • Oponent: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní