Eliška KAŠPAROVÁ

Bachelor's thesis

ANIMOVANÁ POHÁDKA V PŘEDŠKOLNÍM VZDÉLÁVÁNÍ

ANIMATED FAIRY TALE IN THE PRE-SCHOOL EDUCATION
Anotácia:
ANOTACE Bakalářská práce se zabývá významem a působením animované pohádky v předškolním vzdělávání. Prostřednictvím zařazování animované pohádky se snaží docílit pozitivního vlivu na předškolní věkovou skupinu. Práce poukazuje i na vhodnost výběru animované pohádky vzhledem k věku, náročnosti a schopnostem dětí v předškolním vzdělávání. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická …viac
Abstract:
ABSTRACT This bachelor`s thesis deals with the significance and the impact of the animated fairy tale in the preschool education. The goal of the integration of the animated fairy tale is to have a positive influence on the preschool age group. The work also points out significance of the choice of the animated fairy tale in view of the age, the level of difficulty and ability of children in the preschool …viac
 

Kľúčové slová

Animovaná pohádka Pohádka
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2008
Zverejniť od: 26. 3. 2008
Identifikátor: 9539

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 28. 4. 2008
 • Vedúci: prof. Dr. Gabriel Švejda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAŠPAROVÁ, Eliška. ANIMOVANÁ POHÁDKA V PŘEDŠKOLNÍM VZDÉLÁVÁNÍ. Č. Bud., 2008. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 03. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 26. 3. 2008 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

University of South Bohemia in České Budějovice

Pedagogical Fakulty

Bachelor programme / odbor:
Specialization in pedagogy / Nursery School Teaching

Práce na příbuzné téma

 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses ni9fa5 ni9fa5/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.