Bc. Markéta Doležalová

Bakalářská práce

Tanec v životě člověka (soubor publicistických rozhovorů pro MF DNES Hradec Králové)

Dance in people’s lives (set of interviews for MF DNES Hradec Králové)
Anotace:
Tvůrčí bakalářská práce se věnuje tématu tance v životě člověka. Pět publicistických rozhovorů s královéhradeckou MF DNES jako cílovým médiem si klade za cíl ukázat, jakou roli může tanec hrát v životě jednotlivce. V první, teoretické části práce autorka vysvětlí, co je to tanec, dále se bude zabývat jeho historií a typy. S pomocí odborné literatury dále práce vymezí publicistické interview jako žánr …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of dance in people’s lives. The five journalistic interviews conducted with the target medium MF DNES Hradec Králové aim to depict what role can the dance play in a life of an individual. The theoretical part defines what a dance is, it further depicts a history of the dance and its types. Hereafter, the thesis defines the journalistic interview as a genre with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2016
  • Vedoucí: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jiřina Salaquardová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií