Pavla Dobešová

Master's thesis

Jazyková situace na severu Moravy (Ostravsko, Karvinsko)

The language situation in north Moravia (Ostravsko, Karvinsko)
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na charakteristiku laštiny v nepřipravených mluvených projevech příslušníků všech generací žijících na slezském nářečním území. Prostřednictvím anketního dotazníku byly získány údaje o současném stavu lašského dialektu zejm. u mladší generace obyvatel v oblasti, ze které diplomantka pochází. Analýzou výsledků byly potvrzeny či vyvráceny naše předpoklady o slezském dialektu
Abstract:
The dissertation focuses on the characteristics of dialect of one of the micro regions of Slezsko, known as the "lašský`` dialect. It is also devoted to the analysis of unprepared speech acts of inhabitants of the "lašský`` dialect region, taking all generations into account. Data regarding current state of "lašský`` dialect was obtained using questionnaires. In particular, data was obtained from younger …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2008
  • Vedúci: Květoslava Musilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.

Univerzita Palackého

Pedagogická fakulta

Master programme / odbor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka a rodinné výchovy pro 2. stupeň základních škol