Vlastimil LIENERT

Bakalářská práce

Návrh informačního systému pro celopodnikovou údržbu pro společnost PULS investiční s.r.o.

Draft of informations system for maintenance in factory PULS investicni s.r.o.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá systémovým řízením údržby výrobních celků za pomoci softwarové podpory včetně implementace konkrétního vybraného produktu. V teoretické části jsou uvedeny všeobecné zásady při implementaci systému údržby a její základní rozdělení podle druhu. V praktické části práce jsem se zaměřil na konkrétní vybraný software a jeho implementaci v podmínkách společnosti PULS Investiční …více
Abstract:
This thesis deals with system maintenance management of production units with the help of software support, including implementation of the specific product selection. The theoretical part of thesis provides general principles for the implementation of the maintenance system and its basic breakdown by type. In the practical part I focused on specific selected software and its implementation in factory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Majrich, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LIENERT, Vlastimil. Návrh informačního systému pro celopodnikovou údržbu pro společnost PULS investiční s.r.o. . Chomutov, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta výrobních technologií a managementu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta výrobních technologií a managementu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta výrobních technologií a managementu

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenská technologie / Řízení výroby