Bc. Pavlína Brabcová

Bakalářská práce

Sociální péče jako subsystém sociálního zabezpečení

Social Care as Part of the Social Security System
Anotace:
Tato bakalářská práce řeší problematiku sociálního zabezpečení se zaměřením na dávky hmotné nouze. Cílem této práce je navržení vlastních změn, které upravují aktuální systém těchto dávek.
Abstract:
The thesis covers the problematics of social security system with a focus on benefits in materiel need. Aim of this study is to design own changes which regulate current system of these benefits.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Jan Horecký, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta