Bc. Tereza Valeriánová

Master's thesis

Prvotní péče o pozůstalé v nemocnicích

Primary care for the survivors in hospital
Abstract:
Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá umíráním a péčí o umírající v minulosti, rituály okolo smrti a nynější tabuizací smrti. Dále popisuje druhy truchlení, jeho příznaky, truchlení jako proces. Práce vysvětluje důležitost správné komunikace s pozůstalými, důle-žitost prostředí a časového aspektu při předávání pozůstalosti. Obsahuje praktické rady pro jednání s pozůstalými a schéma informací …more
Abstract:
This disertation is in a theoretical part concerned with dying and keeping of a dying people in the past.Then there are some rituals connected with a death and a nowadays tabooed death. Below there are described the kinds of grieving, its symptoms and grieving as a pro-cess. My thesis explain the seriousness and the right communication with residual relati-ves, the importance of backround relationship …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2012
  • Supervisor: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta