Bc. Jana Ziková

Diplomová práce

Materiální výukové prostředky v odborném vzdělávání na střední zdravotnické škole

Material educational resources in vocational education at a secondary medical school
Anotace:
Diplomová práce s názvem ,,Materiální výukové prostředky v odborném vzdělávání na střední zdravotnické škole“ se v teoretické části zabývá soudobou didaktickou technikou, učebními pomůckami a vybavením učeben na středních zdravotnických školách. Přehledně nastiňuje možnosti využívání materiálně didaktických prostředků a jejich uplatňování při výuce na střední zdravotnické škole. Praktická část diplomové …více
Abstract:
The thesis titled ,, Material educational resources in vocational education at a secondary medical school "in the theoretical part deals with contemporary teaching equipment , teaching aids and equipment of classrooms secondary medical schools . Thesis deal with the possible use of the material and didactic resources and their application in teaching at the secondary medical school. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace služby