Viktor Votruba

Bakalářská práce

Postavení a pravomoci panovníků v evropských monarchiích

Role and Powers of Monarchs in European Monarchies
Anotace:
Bakalářská práce analyzuje a komparuje formální a reálné pozice a pravomoci panovníků v současných evropských konstitučních monarchiích, tj. v Belgii, Dánsku, Lichtenštejnsku, Lucembursku, Monaku, Nizozemí, Norsku, Španělsku, Švédsku a Velké Británii.Práce srovnává ústavou zakotvené exekutivní a legislativní pravomoci evropských panovníků mezi sebou, přičemž zohledňuje např. roli monarchy při sestavování …více
Abstract:
The bachelor thesis analyses and recognises the formal and real positions and powers of monarchs in the modern european constitutional monarchies, i.e. in Belgium, Denmark, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Netherlands, Norway, Spain, Sweden and Great Britain.The thesis compares constitutional executive and legislative powers of european monarchs. These monarchs are compared with one another. Within …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB771

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: Pavla Dočekalová
  • Oponent: Kamil Švec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv