Radek Kolomazník

Bakalářská práce

Strukturně fázová analýza duplexní oceli X2CrNiMoN22-5-3

Structural phase analysis of X2CrNiMoN22-5-3 duplex stainless steel
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na korozivzdornou austeniticko-feritickou duplexní ocel X2CrNiMoN22-5-3. Teoretická část se zaměřuje na rozdělení duplexních oceli, jejich výrobu a následné zpracování. V praktické části jsou porovnávány změny ve struktuře u vzorku z duplexní oceli v základním „dodaném“ stavu a u vzorku po laboratorním žíhání. U těchto vzorků byly také zkoumány změny mechanických vlastností …více
Abstract:
This thesis is focused on the stainless austenitic-ferritic duplex steel X2CrNiMoN22-5-3. The theoretical part focuses on the selection duplex steel, their production and subsequent processing. In the practical part going changes in the structure compared with a sample of duplex stainless steel in a basic as-received state and sample after lab annealing. These samples were also examined changes in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Petr Jonšta
  • Oponent: Petra Váňová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava