Mgr. Jaroslav Řehoř

Bakalářská práce

Interdependence energetických vztahů EU - Rusko: důsledky importní a exportní diverzifikace

Interdependence in EU - Russia energy relations: consequences of import and export diversification
Anotace:
Práce pojednává o vzájemné závislosti Evropské unie a Ruské federace v energetické oblasti. Během posledních málo let se energetická bezpečnost stala zdrojem a učinila z diverzifikace energetických dodávek jednu z hlavních priorit členských států Evropské unie. Motivem pro diverzifikaci ze strany EU je deklarovaná přílišná zranitelnost. Následné kroky, které směřují ke konkrétním projektům, vyvolaly …více
Abstract:
This thesis focuses on the interdependence of the European Union and the Russian Federation in energy dimension. Over the pas few years energy security has become a source of concerns and made from diverzification of energy supplies one of the main priorities for member states of the EU. The motive for diversification of the EU´s declared excessive vulnerability. Subsequent steps that lead to specific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Petr Ocelík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Anna Leshchenko

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií