Bc. Bohumír Myslín

Diplomová práce

Zavedení systému zaměstaneckých benefitů a jeho vliv na náklady podniku

The introduction of employee benefit and its impact on company costs
Anotace:
Diplomová práce analyzuje stávající systém zaměstnaneckých benefitů ve vybrané společnosti. Teoretická část práce popisuje formy zaměstnaneckých benefitů, jednotlivé druhy zaměstnaneckých výhod, a to i z pohledu získaných informací ze zahraničí. Praktická část je zaměřena na dotazníkovou analýzu součastného stavu poskytování zaměstnaneckých benefitů u zkoumaného subjektu, kdy daná společnost řeší nastavení …více
Abstract:
This thesis analyzes the current system of employee benefits in selected companies. The theoretical part describes the forms of employee benefits, various types of employee benefits from the perspective of experience abroad. The practical part is focused on the questionnaire analysis of the current state providing employee benefits for the selected entity, the company addresses the setting employee …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bohuslav Nečas

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting