Bc. David Šarman

Bakalářská práce

Optimalizace procesu generovaní a distribuce autorizačních rozhodnutí v komponentách Engine a Dispatcher systému Perun

Optimization of the provisioning process of access control lists for Engine and Dispatcher components of Perun system
Anotace:
Perun je systém pro správu identit a přístupů, který se skládá z několika komponent. Dvě z těchto komponent, Dispatcher a Engine, jsou zodpovědné za propagování změn v uživatelských informacích na služby spravované Perunem. Proces propagování změn je implementován sérií periodických úloh. Tato bakalářská práce popisuje alternativní design, vyvinutý za účelem optimalizace propagačního procesu pomocí …více
Abstract:
Perun is an identity and access management system that is composed of several components. Two of these components, Dispatcher and Engine, are responsible for propagating the changes in user information to the services managed by Perun. The process of propagating the change is implemented using a series of periodic jobs. This thesis describes an alternative design, developed to optimize the propagation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Slávek Licehammer
  • Oponent: RNDr. Martin Kuba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Paralelní a distribuované systémy

Práce na příbuzné téma