Bc. Martina Vrbenská

Bakalářská práce

Marketingová komunikácia komerčnej banky

Commercial Bank Marketing Communication
Abstract:
The thesis deals with marketing communication in commercial bank. The thesis consists of three chapters. The first one is focused on theoretical view of marketing communication. Firstly the name of marketing is defined and finance marketing specifications are referred. Then the marketing mix is defined and marketing mix tools are characterised. Marketing communication, as one of all marketing mix tools …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá marketingovou komunikáciou v komerčnej banke. Bakalárska práca má tri kapitoly. Prvá kapitola je zameraná na teoretický náhľad v marketingovej komunikácii. Najprv je definovaný pojem marketing a poukázanie na špecifiká finančného marketingu. Potom je definovaný marketingový mix a charakterizované nástroje marketingového mixu. Podrobnejšie zo všetkých nástrojov marketingového …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.
  • Oponent: Ing. Eva Poliačiková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management