Pavlína FUCHSOVÁ

Bakalářská práce

Komentovaný překlad odborného textu

Annotated translation of a academic text
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje komentovanému překladu odborného textu z oblasti literární, historické a genderové. Práce je dělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část je za prvé zaměřena na odborný funkční styl a jeho charakteristické znaky (lexikální, morfologické a syntaktické prostředky), za druhé pojednává o teorii překladu a problematice s ním spojené. Hlavním úkolem praktické …více
Abstract:
This bachelor thesis is devoted to the annotated translation of a professional text in the field of literature, history and gender. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part focuses firstly on the professional functional style and its characteristic features (lexical, morphological and syntactic means), secondly it discusses the theory of translation and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2021

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Olga Čadajeva, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FUCHSOVÁ, Pavlína. Komentovaný překlad odborného textu. Olomouc, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.