Bc. Mirek Dočekal

Bakalářská práce

Hvězdná fotometrie obyčejnými digitálními fotoaparáty

Stellar photometry of simple digital camera
Anotace:
V předložené práci studujeme schopnost jednookých digitálních zrcadlovek provádět hvězdnou fotometrii. Bylo použito prosté technické vybavení k pozorování minima jasné zákrytové proměnné hvězdy a odhadu standardní odchylky určení hvězdné velikosti. druhá část práce je zaměřena na praktické ověření převodu snímku z instrumentálního barevného systému digitálního fotoaparátu na standardní fotometrický …více
Abstract:
In the present work we study the ability of DSLR cameras to perform stellar photometry. We used a very simple technical equipment to observe the minimum of bright eclipsing variable and we determine the estimated standard deviation of magnitudes. The second part focuses on practical verification the transformation of DSLR images from the instrumental color system of the camera to standard photometric …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná fyzika / Astrofyzika